Research Projects

Eρευνητικά Έργα

Συμμετοχή της KORRES σε ερευνητικά Έργα

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Green_Wild_ ROSE.gr

Κωδικός: Τ2ΕΔΚ-02333

Δημιουργία αλυσίδας αξίας για το ελληνικό Αγριοτριαντάφυλλο (Rosa canina L.) με εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών για την παραγωγή πρώτων υλών καλλυντικών με βάση καινοτόμες πράσινες διαδικασίες εκχύλισης.

Οι καρποί της Αγριοτριανταφυλλιάς (Rosa canina L.) είναι πλούσιοι σε βιοδραστικές ενώσεις και τα εκχυλίσματά τους εμφανίζουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αντιγηραντική δράση. Ο καρπός της Αγριοτριανταφυλλιάς αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη στον τομέα των φυτικών καλλυντικών παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας. Η εταιρεία παραγωγής και διακίνησης φυσικών καλλυντικών ΚΟΡΡΕΣ-ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο είδος από την ίδρυσή της το 1996 μέχρι σήμερα και η σειρά προϊόντων «Άγριο Τριαντάφυλλο» αποτελεί σημαντικό ποσοστό του ετήσιου τζίρου.
Αντικείμενο του Έργου “Green_Wild_ ROSE.gr” είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, καθετοποιημένης και οικονομικά βιώσιμης διεργασίας που περιλαμβάνει την καλλιέργεια ελληνικών κλώνων του φυτικού είδους Rosa canina L. για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την εκχύλιση του καρπού με καινοτόμες πράσινες τεχνικές, την αξιολόγηση της βιοδραστικότητας των εκχυλισμάτων με τελικό στόχο την αξιοποίησή του από τη Βιομηχανία Φυσικών καλλυντικών. Το συνεργατικό σχήμα του έργου αποτελείται από την εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ με την ιδιότητα του Συντονιστή, τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», το ΕΜΠ/ΕΟΧ-ΕΒ, και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.


Το Έργο περιλαμβάνει 7 ενότητες εργασίας:

1. Εξημέρωση και ένταξη του φυτικού είδους Rosa canina L. σε Συστήματα Καλλιέργειας με την Ανάπτυξη Πιστοποιημένων Ελληνικών κλώνων
2. Εκχυλίσεις καρπού άγριου τριαντάφυλλου με πράσινους διαλύτες και βελτιστοποίηση διεργασίας:
3. Ενζυμικά υποβοηθούμενη εκχύλιση βιοδραστικών ενώσεων από το άγριο τριαντάφυλλο
4. Συνδυασμός πράσινων τεχνικών εκχύλισης
5. Βιολογική αξιολόγηση φυτικών εκχυλισμάτων 6. Πιλοτική παραγωγή και μορφοποίηση εκχυλίσματος, έλεγχος σταθερότητας εκχυλίσματος:
7. Μορφοποίηση, έλεγχος σταθερότητας, εμπορική αξιοποίηση τελικού προϊόντος:

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : CosmAGE

Κωδικός: Τ2ΕΔΚ-02583

Αξιοποίηση στενότοπου ελληνικού ενδημικού φυτικού είδους μέσω της βιολογικής του καλλιέργειας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων καλλυντικής φροντίδας


Κύριος στόχος του CosmAGE είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας καλλυντικών, βασισμένων στην εκτεταμένη μοναδική βιοποικιλότητα της Ελληνικής χλωρίδας, με στενευμένη αντιγηραντική δράση. Το έργο θα συνδυάσει την παρασκευή πρώτων υλών (εκχυλισμάτων/απομονωμένων ουσιών) μέσω “πράσινων” τεχνολογιών με τη βιολογική έρευνα εστιασμένη στην αντιγήρανση. Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση σε συνδυασμό με την σημαντική εμπειρία των συνεργαζόμενων εταιρειών στην εκχύλιση και ανάλυση φυσικών προϊόντων και την παραγωγή καινοτόμων καλλυντικών θα επιτρέψουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους διεθνώς. Θα προκύψει επίσης νέα επιστημονική γνώση όσο αφορά τις τεχνικές εκχύλισης καθώς και στους μηχανισμούς γήρανσης ανθρωπίνων κυττάρων. Περίπου 100 εκχυλίσματα θα παραχθούν με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες βάσει προϋπαρχόντων ευρημάτων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και της διεθνούς αποδοχής ”Λίστα Φυτών της Κίνας“.


Η φυτοχημική τους ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες με στόχο την απομόνωση καθαρών ουσιών. Τα εκχυλίσματα/ουσίες αφού ελεγχθούν για ενδεχόμενη κυτταροτοξικότητα, θα καταταχθούν ως προς την αντιοξειδωτική και κυτταροπροστατευτική τους δράση, τη φωτοπροστατευτική, την αντιρυτιδική/αντιγηραντική και λευκαντική τους ενεργότητα σε κυτταρικά και άλλα πειραματικά μοντέλα. Το CosmAGE είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας (φυτοχημεία, βιολογία της γήρανσης) και του βιομηχανικού ιστού της χώρας. Το αποτέλεσμα θα είναι η παραγωγή καινοτόμων καλλυντικών υψηλής προστιθέμενης αξίας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Start-Plant-Endemic

Κωδικός: Τ2ΕΔΚ-01647

Ανάπτυξη καινοτόμων καλλυντικών προϊόντων αξιοποιώντας την Ελληνική χλωρίδα

Η βιομηχανία καλλυντικών είναι ένας γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας που στηρίζεται στην επιστήμη και την καινοτομία αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας στηρίζοντας περισσότερες από 2 εκ. θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Αν και τα τελευταία 30 χρόνια το ενδιαφέρον της βιομηχανίας των καλλυντικών στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς την αξιοποίηση φυτικών συστατικών από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ένας σημαντικός πλούτος εκατοντάδων φυτικών αυτόχθονων ενδημικών ελληνικών ειδών παραμένει ακόμα ανεξερεύνητος, ανεκμετάλλευτος και πρακτικά απροστάτευτος. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τον αγροδιατροφικό τομέα και τη ελληνική βιομηχανία καλλυντικών.

Ένα από το τα φυτά αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το Helichrysum amorginum L., ένα στενότοπο ενδημικό φυτό που αυτοφύεται αποκλειστικά στη νήσο της Αμοργού και τις παρακείμενες της νήσου νησίδες. Αντιοξειδωτικές,αντιφλεγμονώδεις, αντιαλλεργικές, αντιγηραντικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία για πολλά συγγενικά είδη του φυτού. Τα Helichrysum italicum και Helichrysum stoechas έχουν αξιοποιηθεί ευρέως, αρχικά από την παραδοσιακή ιατρική και αργότερα, από τη βιομηχανία καλλυντικών για την παραγωγή εμπορικών σκευασμάτων από καλλιέργειες κυρίως της Κροατίας, Βοσνία & Ερζεγοβίνης και Γαλλίας. Το Helichrysum amorginum έχοντας τραβήξει την προσοχή λίγων ερευνητών παραμένει κυρίως ανεξερεύνητο και στη σκιά των παραπάνω δημοφιλών ειδών του ελίχρυσου. Πρόσφατα η εταιρία ΚΟΡΡΕΣ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιβεβαίωσαν πως η αναπαραγωγή του φυτικού είδους αγενώς είναι δυνατή θέτοντας τις πρώτες βάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση της αξιοποίησης του εν λόγω φυτού.

Το έργο “Start-Plant-Endemic” στοχεύει στη διερεύνηση της αξιοποίησης, αυτού του σχεδόν ανεξερεύνητου σπάνιου ελληνικού φυτού που αυτοφύεται αποκλειστικά στην Αμοργό, με μία καθετοποιημένη προσέγγιση ως κύρια πηγή καινοτόμων βιοδραστικών παρασκευασμάτων με αντιοξειδωτική ή/και αντιγηραντική δράση για την παραγωγή δερμοκαλλυντικών προϊόντων. Το έργο ξεκινώντας από τη μελέτη της βιολογικής καλλιέργειας του φυτού στο φυσικό του περιβάλλον, προσβλέπει στην παραγωγή εκχυλισμάτων και αιθέριων ελαίων από διάφορα μέρη του φυτού, τον χαρακτηρισμό του φυτοχημικού τους προφίλ και την in vitro αξιολόγηση των αντιοξειδωτικών και αντιγηραντικών ιδιοτήτων τους. Στη συνέχεια επιλεγμένα φυτικά παρασκευάσματα θα ελεγχθούν ως προς τη φυτοτοξικότητά τους και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τελικών δερμοκαλλυντικών προϊόντων.

Το “Start-Plant-Endemic” φιλοδοξεί να φέρει στο προσκήνιο της διεθνούς βιομηχανίας καλλυντικών τα ενδημικά φυτά της Ελλάδας και να προάγει διεθνής συνεργασίες με σημαντικά οφέλη για την πρωτογενή παραγωγή, τη βιομηχανία καλλυντικών και την απασχόληση.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Nutra-Food

Κωδικός: T7ΔKI-00296

Φυσικά προϊόντα προερχόμενα από Ελληνικά και Κινέζικα φυτά διατροφής για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων/συμπληρωμάτων διατροφής 

Η κεντρική ιδέα του Nutra-Food είναι να δημιουργήσει εποικοδομητικές συνεργασίες μεταξύ βιομηχανιών και ακαδημαϊκών εταίρων στην Ελλάδα και την Κίνα, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης νέων γνώσεων, της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών οργανισμών και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Οι υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την παραδοσιακή ελληνική και κινέζικη δίαιτα και τη φυτοθεραπεία αξιοποιούνται προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες εφαρμογές στους αναδυόμενους τομείς των συμπληρωμάτων διατροφής.

Το έργο είναι μια συνεργατική προσπάθεια μεταξύ μιας γνωστής ελληνικής βιομηχανίας(KORRES) και τριών ερευνητικών πανεπιστημίων (DPNPC, DCBB από την Ελλάδα και SIMM από την Κίνα). Η εμπειρογνωμοσύνη κάθε ομάδας συμπληρώνει η μία την άλλη και παρέχει μια μοναδική ισορροπία γνώσεων και καινοτομίας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αυτού του έργου. 

Επιστροφή πάνω

Ελληνικά

Important!

If you continue with the redemption of this gift, you will lose all progress and products added to your cart.

Are you sure you want to redeem now?
Αποκλειστικά για KORRES Circle μέλη

ΔΩΡΟ το Σετ Eau De Toilette + Αφρόλουτρο

Tο άρωμα που είναι εμπνευσμένο από τον αλμυρό αέρα, πάνω στο πλοίο, το σετ KYMA, αξίας 31.10€, δώρο με ηλεκτρονικές αγορές 60€ και άνω.

+ Δωρεάν μεταφορικά +1500 πόντοι

Ξεκίνα τις Αγορές σου
KORRES | ΔΩΡΟ το Σετ Eau De Toilette + Αφρόλουτρο KORRES | ΔΩΡΟ το Σετ Eau De Toilette + Αφρόλουτρο