Frequently Asked Questions

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση όλων των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα ή παρέχει δεδομένα του συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει σχετικά με την πολιτική απορρήτου θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή, στις πληροφορίες και ενημέρωση για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ενσωματωμένη στην παρούσα ιστοσελίδα ή εφαρμογή.

1.0

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1.1

Αυτός ο ιστότοπος/η εφαρμογή (εφεξής «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα» ή «Eφαρμογή») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (διακριτικός τίτλος: «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.») που έχει έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Δροσίνη 3 & Τατοϊου, Τ.Κ. 14452 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 085349902000 (εφεξής η «KORRES» ή «ΚΟΡΡΕΣ»). Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή παράπονα σχετικά με την Ιστοσελίδα/εφαρμογή και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην KORRES στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@korres.com

1.2

Η KORRES είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτές καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας/εφαρμογής, και όλων των δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων) που απορρέουν από αυτές. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της KORRES εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτές αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Εταιρειών KORRES, εκτός από τα σήματα αυτά που τυχόν υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της Ιστοσελίδας/εφαρμογής, καθώς και η ανάρτηση, αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση και / ή διανομή του περιεχομένου τους (εν όλω ή εν μέρει) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της KORRES.

1.3

Η KORRES έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια του περιεχομένου κατά τη στιγμή της δημοσίευσης (π.χ. περιγραφή προϊόντων τιμολόγηση, κ.λπ.). Στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η KORRES αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, συνεπώς η KORRES δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε για τυχόν απώλεια ή ζημία, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση της αυτών.

1.4

Η παρούσα Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δεν αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα της KORRES, και κάθε συναλλαγή των χρηστών μέσω αυτών πραγματοποιείται από συνεργαζόμενα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και φαρμακεία της επιλογής τους. Η KORRES δεν προβαίνει σε συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές και ενεργεί αποκλειστικά παρέχοντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα σε χρήστες και φυσικά σημεία πώλησης της επιλογής τους, οι οποίοι συνάπτουν απευθείας μεταξύ τους σύμβαση αγοραπωλησίας. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται κατ’ επιλογήν είτε δια ζώσης από το φυσικό σημείο πώλησης είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών και ευθύνη του φυσικού σημείου πώλησης. Οι παραγγελίες, η τιμολόγηση, οι πληρωμές, οι παραδόσεις, τυχόν επιστροφές πραγματοποιούνται από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και φαρμακεία. Η KORRES δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε χρήστες και σε φυσικά σημεία πώλησης της επιλογής τους. Για όλα τα παραπάνω, ενημερώνεστε αναλυτικά για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις παρακάτω. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή παράπονα σχετικά με τις συναλλαγές σας θα πρέπει να απευθύνονται στο εκάστοτε φυσικό σημείο πώλησης της επιλογής σας.

1.5

Η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής απευθύνεται μόνο σε ενήλικους και η KORRES δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση της ιστοσελίδας.

1.6

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται προς πώληση υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα καταστούν μη διαθέσιμα στα συνεργαζόμενα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και φαρμακεία, η KORRES ενδέχεται να στείλει απευθείας στους χρήστες τα προϊόντα, άλλως θα ειδοποιηθούν το συντομότερο και τα εξαντλημένα είδη δεν θα χρεωθούν.

1.7

Όλες οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή περιλαμβάνουν ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει στην Ελλάδα και καθορίζονται από τα σημεία πώλησης. Οι αναγραφόμενες τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

2.0

Πρόγραμμα συλλογής πόντων – Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού

2.1

Η KORRES παρέχει πρόγραμμα επιβράβευσης αγορών μέσω συλλογής πόντων «KORRES CIRCLE» με προσφορά δώρων για ενήλικα φυσικά πρόσωπα. Ο χρήστης εγγράφεται στο σύστημα ηλεκτρονικά μέσω ιστοσελίδας/εφαρμογής επιλέγοντας φυσικό κατάστημα εξυπηρέτησής του ή εγγράφεται απευθείας στο φυσικό κατάστημα επιλογής του, παρέχοντας τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση, διεύθυνση εφόσον επιθυμεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα που αγοράζει με αποστολή, και με κάθε αγορά του συλλέγει πόντους (1€ αγορών = 25 πόντοι) που καταμετρώνται συνολικά ώστε να επιβραβεύεται με δώρα σε συγκεκριμένα επίπεδα ως εξής:

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΝΤΟΙ
1ο Επίπεδο Olive Circle (0 - 2000)
2ο Επίπεδο Brown Circle (2001 - 6000)
3ο Επίπεδο White Circle (6001 - 14000)
4ο Επίπεδο Blue Circle (14001 - 24000)

1ο Επίπεδο - Olive Circle

(0 – 2000 πόντοι)

2ο Επίπεδο - Brown Circle

(2001 – 6000 πόντοι)

3ο Επίπεδο - White Circle

(6001 – 14000 πόντοι)

4ο Επίπεδο - Blue Circle

(14001 – 24000 πόντοι)

2.2

Η εγγραφή στο πρόγραμμα πόντων και η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη προκειμένου ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Πόντοι συλλέγονται και με τις αγορές των εγγεγραμμένων χρηστών στα φυσικά σημεία πώλησης, και καταχωρούνται με αναφορά του ονοματεπώνυμου και του κινητού τηλεφώνου του χρήστη ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης των ζητούμενων απαραίτητων στοιχείων. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να διαφυλάττουν τον προσωπικό τους μυστικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους, και να ενημερώνουν άμεσα την KORRES για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κίνηση του λογαριασμού τους και πιθανά ζητήματα ασφάλειας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Η KORRES σε συνεργασία με τα φυσικά σημεία πώλησης εφαρμόζουν αυστηρή Πολιτική Απορρήτου για τα στοιχεία που συλλέγουν, ωστόσο οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που εκτελούνται κάτω από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικά τον λογαριασμό χρήστη τους.

2.3

Οι πόντοι διατηρούνται για μια ημερολογιακή περίοδο που εκκινά από την ημέρα εγγραφής του χρήστη, μέχρι το τέλος του έτους και για ακόμα 12 μήνες (Member Year). Στην περίπτωση που ο χρήστης συλλέξει τους απαιτούμενους πόντους εντός της ημερολογιακής περιόδου του Member Year για την άνοδο σε επόμενο επίπεδο, θα περάσει απευθείας και θα συνεχίσει να συλλέγει πόντους για τον υπόλοιπο χρόνο έως τη συμπλήρωση του έτους. Κατά την ολοκλήρωση του Member Year, οι πόντοι που συνέλλεξε ο χρήστης το τελευταίο δωδεκάμηνο, αθροίζονται, εξαργυρώνονται με δώρα και τοποθετείται στο κατάλληλο επίπεδο του προγράμματος «KORRES CIRCLE» ώστε να συλλέξει και άλλους. Με τη λήξη κάθε Member Year περιόδου χωρίς συλλογή ή εξαργύρωση πόντων ο χρήστης κατεβαίνει επίπεδο στο πρόγραμμα «KORRES CIRCLE» και οι έως τότε πόντοι του διαγράφονται. Εκτός από την πραγματοποίηση αγορών, πόντοι προσφέρονται ελεύθερα και από την KORRES για προωθητικούς λόγους με διάφορες ενέργειες. Οι πόντοι δεν μεταφέρονται μεταξύ χρηστών και δεν αθροίζονται.

2.4

Τα προϊόντα KORRES που προσφέρει ως δώρα επιβράβευσης η KORRES μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους ή να τροποποιούνται ελεύθερα κατά καιρούς, ενώ η KORRES δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται ως δώρο στους χρήστες του προγράμματος από συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις, ούτε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε μέλος κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων με το πρόγραμμα συλλογής πόντων. Ως δώρο επιβράβευσης μπορεί να προσφέρεται από την KORRES προϊόν της, αντικείμενο ειδικά δημιουργημένο για το πρόγραμμα «KORRES CIRCLE», συμμετοχή σε εκδήλωση, ψηφιακό δώρο, συμμετοχή σε κλήρωση για απονομή ειδικού δώρου, όπως π.χ. ταξίδι, θεραπεία περιποίησης κ.λπ. Οι ειδικότεροι όροι της συμμετοχής στις κληρώσεις ειδικών δώρων (διαγωνισμούς) θα δημοσιεύονται εγκαίρως και δεόντως στη σχετική ιστοσελίδα και στην αντίστοιχη εφαρμογή.

2.5

Οι χρήστες του προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται για τους διαθέσιμους πόντους τους μέσω της ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ή υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην KORRES. Η KORRES διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους χρήστες ανά τακτά διαστήματα σχετικά με το πρόγραμμα και τους διαθέσιμους πόντους τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS ή οποιασδήποτε διαθέσιμης εφαρμογής αποστολής/λήψης μηνυμάτων, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κάθε χρήστης κατά την εγγραφή του.

2.6

Η KORRES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το πρόγραμμα συλλογής πόντων μερικώς ή ολικώς ή ακόμα να το διακόψει ενημερώνοντας τους χρήστες και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή τους. Η συνέχεια της χρήσης του προγράμματος και η διενέργεια αγορών στο πλαίσιο αυτού συνιστούν αποδοχή των τροποποιημένων όρων του προγράμματος εκ μέρους των χρηστών.

2.7

Κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα «KORRES CIRCLE». Το αίτημα διαγραφής μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της Iστοσελίδας ή της Εφαρμογής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης contact@korres.com. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία χρήστη καθώς και οι πόντοι που έχει συλλέξει διαγράφονται από το Πρόγραμμα εντός έξι (6) μηνών και διατηρούνται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν επιβάλλει ο νόμος π.χ. για φορολογικούς λόγους, για όσο χρόνο απαιτείται.

3.0

Πολιτικές ηλεκτρονικών παραγγελιών, πληρωμών και αποστολών

3.1

Για να πραγματοποιηθεί παραγγελία προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, θα πρέπει ο χρήστης να έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα συλλογής πόντων, να εισάγει τα στοιχεία εισόδου στο Λογαριασμό του, να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί και να τα προσθέσει στο καλάθι του. Η παραγγελία μπορεί να αποσταλεί κατόπιν επιλογής του χρήστη με εταιρεία ταχυμεταφορών, και η αποστολή θα διεκπεραιωθεί είτε από το φυσικό σημείο πώλησης, είτε από την KORRES σύμφωνα με τις οδηγίες του φυσικού σημείου πώλησης, ή μπορεί να παραληφθεί από τον ίδιο τον καταναλωτή από το φυσικό σημείο πώλησης της επιλογής του. Η τελική εικόνα της παραγγελίας περιλαμβάνει περιγραφή των προϊόντων, ποσότητα, συνολικό κόστος, ήτοι τιμή, ΦΠΑ, τυχόν έξοδα αποστολής.

3.2

Ο χρήστης πριν ολοκληρώσει την παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής επιβάλλεται να ελέγξει τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή ώστε να βεβαιωθεί για τα προϊόντα που έχει επιλέξει, την ποσότητα, την τελική τιμή, τη μέθοδο παραλαβής.

3.3

Μετά την λήψη της ηλεκτρονικής παραγγελίας ελέγχεται η διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνει αυτή.

i) Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή, τότε θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, που θα σας ενημερώνει για την παραγγελία σας, και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Η οριστική υποβολή παραγγελίας αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς εκ μέρους του χρήστη με υποχρέωση πληρωμής. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί αφού διενεργηθεί ο ανωτέρω έλεγχος διαθεσιμότητας των προϊόντων και ο χρήστης λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα στη διεύθυνση email του ή μέσω της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής του φυσικού σημείου πώλησης βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργαζόμενης με το φυσικό σημείο πώλησης εταιρείας ταχυμεταφορών ή της συνεργαζόμενης με την KORRES εταιρείας ταχυμεταφορών. Εάν έχει επιλεγεί ως μέθοδος η αυτοπρόσωπη παραλαβή από τον καταναλωτή από το φυσικό σημείο πώλησης, δεν υπάρχει χρέωση εξόδων αποστολής.

ii) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο/α από τα είδη της παραγγελίας, τότε το φυσικό σημείο πώλησης επιλογής του χρήστη θα επικοινωνεί προκειμένου να συνεννοηθεί για την ακύρωση της παραγγελίας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το χρήστη η παραγγελία σας, ακυρώνεται ως προς τα είδη που βρίσκονται σε έλλειψη αυτομάτως, και η αξία των προϊόντων θα επιστραφεί, εάν έχει ήδη καταβληθεί, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που πραγματοποιήθηκε.

3.4

Η KORRES δύναται να έρθει σε επαφή με τους χρήστες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/μέσω εφαρμογής, μέσω SMS ή οποιασδήποτε διαθέσιμης εφαρμογής αποστολής/λήψης μηνυμάτων, καθ΄ όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας σας σε εσάς για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας σας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για οτιδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα. Τα μέρη συμφωνούν ότι η εν λόγω επικοινωνία καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής, γνωστοποίησής, επιβεβαίωσης παραγγελίας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί.

4.0

Τρόποι πληρωμής

4.1

Η εξόφληση της παραγγελίας μπορεί να γίνει με μετρητά ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το φυσικό σημείο πώλησης. Εφόσον επιλεγεί αποστολή της παραγγελίας με εταιρεία ταχυμεταφορών, τα φυσικά σημεία πώλησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε τις ηλεκτρονικές αγορές σας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας εκκαθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Everypay»). Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

4.2

Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που αποστέλλετε εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διέπει τις συναλλαγές σας. Για περισσότερα σχετικά με την πολιτική απορρήτου και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα με τίτλο «Πολιτική εταιρείας για τα Προσωπικά δεδομένα» των παρόντων όρων. Για τις πληρωμές με κάρτα λαμβάνονται, σε συνεργασία και με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς ή μη οργανισμούς και τα σημεία πώλησης, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές σας, χωρίς η KORRES ή το φυσικό σημείο πώλησης να διατηρεί στοιχεία της κάρτας σας, καθώς η διαδικασία πληρωμής γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζικό περιβάλλον.

4.3

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος μέσω courier ή μεταφορικής. Οι χρεώσεις παράδοσης (προ ΦΠΑ) και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καθορίζονται ως εξής:

Παραγγελίες
Παραλαβή από το κατάστημα: Εντός μίας – τέσσάρων (1-4) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
Courier αποστολή: Εντός τεσσάρων - έξι (4-6) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
Δώρα: Παραλαβή από το κατάστημα: Εντός πέντε – οχτώ (5-8) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΕΩΣΗ (έως 2kg) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ (ανα kg)
από Σχηματάρι προς Ν. Αττικής €2,00 €0,70
από Σχηματάρι προς Ν. Θεσσαλονίκης €1,80 €0,60
Χερσαίοι Προορισμοί €2,00 €0,70
Νησιωτικοί Προορισμοί €2,00 €0,90
Δυσπρόσιτες Περιοχές €4,00 €1,00

από Σχηματάρι προς Ν. Αττικής

Χρέωση (έως 2kg): €2,00

Επιπλέον Χρέωση (ανα kg): €0,70


από Σχηματάρι προς Ν. Θεσσαλονίκης

Χρέωση (έως 2kg): €1,80

Επιπλέον Χρέωση (ανα kg): €0,60


Χερσαίοι Προορισμοί

Χρέωση (έως 2kg): €2,00

Επιπλέον Χρέωση (ανα kg): €0,70


Νησιωτικοί Προορισμοί

Χρέωση (έως 2kg): €2,00

Επιπλέον Χρέωση (ανα kg): €0,90


Δυσπρόσιτες Περιοχές

Χρέωση (έως 2kg): €4,00

Επιπλέον Χρέωση (ανα kg): €1,00Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος αποστολής των παραγγελιών εξαρτάται από παράγοντες εκτός του ελέγχου της KORRES, όπως είναι τυχόν γεγονότα ανωτέρας βίας ή καθυστερήσεις που οφείλονται στις συνεργαζόμενες με τα σημεία πώλησης ή την KORRES εταιρείες ταχυμεταφορών.

4.4 Όροι & προϋποθέσεις της PAYZY by Cosmote ενέργειας

Μάθε περισσότερα για τους όρους & τις προϋποθέσεις της ενέργειας εδώ.

5.0

Πολιτική Ακυρώσεων - Επιστροφών

5.1

Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης παραγγελιών που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας, μετά την οριστικοποίησής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 213 0188800.

5.2

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων παρακάτω υπό 5.3., οι χρήστες μπορούν να επιστρέψουν την παραγγελία τους, ακόμη και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αρκεί να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα (υπαναχώρησης) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβαν την εν λόγω παραγγελία. Προς τούτο, πρέπει να πραγματοποιήσουν επικοινωνία με το αντίστοιχο συνεργαζόμενο σημείο πώλησης (φαρμακείο ή κατάστημα) και να υποβάλουν με πρόσφορο τρόπο σχετικό έντυπο υπαναχώρησης. Ως υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό που βρίσκεται εδώ. Στη συνέχεια, όσα εμπορεύματα είναι δεκτικά επιστροφής πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να έχουν ανοιχθεί και με τη συσκευασία τους ανέπαφη, εντός 14 επιπλέον ημερών, για να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που πραγματοποιήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες επιβαρύνονται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, δηλαδή σε περίπτωση επιστροφής με εταιρεία ταχυμεταφορών, τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τους ίδιους τους χρήστες.

5.3

Το παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προμηθευτεί προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή σφραγισμένα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και έχουν αποσφραγιστεί. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν είναι δεκτικά επιστροφής καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, προϊόντα που φέρουν ημερομηνία λήξης και ενδέχεται να αλλοιωθούν λόγω ακατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και μεταφοράς. Τα τυχόν δικαιώματα των καταναλωτών δεν επηρεάζονται.

5.4

Όταν υποβληθεί μια παραγγελία, ο χρήστης δεν μπορεί να διορθώσει τυχόν σφάλματα που εμφανίζονται στην παραγγελία. Οι χρήστες καλούνται να ελέγξουν την ακρίβεια των παραγγελιών τους πριν από την οριστικοποίησή τους, καθώς τα σφάλματα μπορούν να διορθωθούν μέχρι το σημείο στο οποίο οι χρήστες οριστικοποιούν την παραγγελία τους.

6.0

Πολιτική εταιρείας για τα προσωπικά δεδομένα

6.1

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς και τους συνεργάτες μας φυσικά καταστήματα, ως από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα/εφαρμογή, διέπεται από τους παρόντες όρους και την Πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει η KORRES και οι συνεργάτες της, τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.2

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που τυχόν παρέχετε στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και στα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα, είναι εξαιρετικά σημαντικά καθότι αυτά αποτελούν, εκτός άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μαζί σας θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που παρέχετε είναι απολύτως ορθά και επίκαιρα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να ενημερώσετε σχετικά). Η KORRES μας με τους συνεργάτες της λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά σας στοιχεία μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση των στοιχείων που έχετε παρέχει. Ως εκ τούτου η KORRES μας και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις τους δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στο κινητό τηλέφωνο που έχετε παράσχει μέσω SMS ή/και οποιασδήποτε διαθέσιμης εφαρμογής αποστολής/λήψης μηνυμάτων, θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

6.3

Με τη συμπλήρωση και την αποστολή της σχετικής φόρμας με τα στοιχεία σας είτε μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, είτε μέσω συνεργαζόμενου καταστήματος/φαρμακείου, παρέχετε ταυτόχρονα σε εμάς και τους συνεργάτες μας και την έγγραφη συναίνεσή σας για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους και στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας.

6.4

Ακόμη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου μπορούν, κατόπιν σχετικής έγκρισης/συγκατάθεσής σας, να χρησιμοποιηθούν από την KORRES για την ενημέρωσή σας σχετικά με προϊόντα, προσφορές, προώθηση νέων προϊόντων κ.λπ., και μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλα πρόσωπα αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς, φυσικά ή νομικά που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας, και δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν περαιτέρω, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ούτε να τύχει προϊόν εμπορικής συναλλαγής. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) ή SMS ή μηνύματα μέσω οποιασδήποτε διαθέσιμης εφαρμογής αποστολής/λήψης μηνυμάτων από την KORRES, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας το δηλώσετε εγγράφως, σε κάθε δε περίπτωση, προς διευκόλυνσή σας υπάρχει σχετικός σύνδεσμος σε κάθε μήνυμα που σας αποστέλλεται.

7.0

Cookies, push notifications, analytics

7.1

Χρησιμοποιούμε cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσής σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της KORRES και για την αποθήκευση των επιλογών σας σε σχέση με τα προαιρετικά cookies. Με τη συγκατάθεσή σας και μόνο θα χρησιμοποιήσουμε προαιρετικά cookies επιδόσεων και ανάλυσης εάν το επιλέξετε.

7.2

Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

7.3

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

7.4

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

7.5

Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι εάν επιλέξετε απενεργοποίηση των cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

8.0

Ασφάλεια και ζημία υπολογιστή

8.1

Παρότι η KORRES λαμβάνει κάθε εύλογη φροντίδα για να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή είναι απαλλαγμένες από ιούς ή ελαττώματα, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση τους ή οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους που περιέχονται σε αυτές, δεν θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή κάποιου χρήστη. Η KORRES δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε συσκευή κάποιου χρήστη, ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας/εφαρμογής. Τυχόν σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους δεν ανήκουν στην KORRES, και η KORRES δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση τους.

8.2

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών τους στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή (π.χ. κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία λογαριασμού). Η KORRES δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υπέστησαν, η οποία οφείλεται στην αποτυχία των χρηστών να προστατεύσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση τροποποίησης των προσωπικών στοιχείων τους (π.χ. κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου) οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν το συντομότερο την KORRES.

9.0

Διάφορα

9.1

Εάν οποιοσδήποτε όρος είναι παράνομος, άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός θα θεωρηθεί ότι μπορεί να διαχωριστεί και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

9.2

Ενδέχεται να υπάρχουν νομικές διατάξεις σε άλλες περιοχές της ιστοσελίδας/εφαρμογής, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση τους, οι οποίες, μαζί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση τους.

9.3

Η KORRES μπορεί να αλλάξει μονομερώς αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά καιρούς. Οι χρήστες καλούνται να συμβουλεύονται το περιεχόμενό τους όσο το δυνατόν συχνότερα. Η KORRES δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημία που προκλήθηκε στους χρήστες λόγω οποιασδήποτε αλλαγής των όρων και προϋποθέσεων.

9.4

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα/εφαρμογή εμφανίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της KORRES.

9.5

Η ιστοσελίδα, η εφαρμογή, κάθε περιεχόμενό τους και κάθε σύμβαση που συνάπτεται ως αποτέλεσμα της χρήσης τους διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Όλες οι συμβάσεις συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα και όλες οι πληροφορίες παρέχονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, αλλά σε περίπτωση διαφοροποίησης, το ελληνικό κείμενο είναι το μόνο έγκυρο.

10.0

Όροι διαγωνισμού Aegean Bronze

Η εταιρεία «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (διακριτικός τίτλος: «ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ») που έχει έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Δροσίνη 3 & Τατοϊου, Τ.Κ. 14452 (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ») διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με έπαθλο (3) προϊόντα της σειράς Aegean Bronze, αξίας 95.50€, της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν (5) πέντε νικητές/νικήτριες και (5) πέντε αναπληρωματικοί.

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle» της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (εφεξής η «Ιστοσελίδα» και η «Εφαρμογή»), στην οποία θα αναρτηθούν και οι παρόντες Όροι. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή.

10.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό – Διάρκεια Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι χρήστες της εφαρμογής KORRES Circle, οι οποίοι πραγματοποιήσαν την εγγραφή τους στην εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα μετά την 12/6/2024. Οι χρήστες πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, να είναι χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, καθώς και οι συνεργάτες της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι οποίοι συνδέονται με αυτήν είτε με σχέση παροχής υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας, καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού των ανωτέρω προσώπων. Ως ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 8/7/2024 και ώρα 11:59 μ.μ (εφεξής η «Διάρκεια»). Συμμετοχή στο Διαγωνισμό μετά τη λήξη της Διάρκειας δεν είναι δυνατή.

10.2 Τρόπος Απόκτησης Δικαιώματος Συμμετοχής

Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας https://www.korres.com aκαι της Εφαρμογής «KORRES Circle» που έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν, θα πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για τον σκοπό της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής στον Διαγωνισμό και μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα (1) δώρο. Δεν θα ληφθούν υπόψη πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.

10.3 Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών – Δώρα

Οι νικητές του Διαγωνισμού αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με βάση το ηλεκτρονικό εργαλείο random.org, εξασφαλίζοντας τη μη ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, στην έδρα της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Οι συμμετοχές θα είναι ενεργές μέχρι τις 11:59 μ.μ 8/7/2024 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα από τη λήξη του Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημέρα και ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Οι νικητές/-τριες του Διαγωνισμού θα κερδίσουν 3 προϊόντα KORRES Aegean Bronze:

1. Aegean Bronze Eau De Parfum 50ml
2. Aegean Bronze Ενυδατική Mousse Λάμψης Σώματος 200ml
3. Aegean Bronze Serum Αυτομαυρίσματος Προσώπου + Σώματος 150ml

Οι νικητές/-τριες θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κλπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Τα δώρα του διαγωνισμού, θα σταλούν στους νικητές είτε μέσω courier, με επιμέλεια και δαπάνη της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, είτε μέσω παραλαβής από το επιλεγμένο φυσικό κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές είτε αρνηθεί το δώρο, είτε δεν αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, είτε παραλείψει να το παραλάβει, είτε διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη για οποιονδήποτε λόγο, είτε σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής του από την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των νικητών, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά της κλήρωσης και σε περίπτωση που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ.. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα ή σε άλλα δώρα ή προϊόντα, σε οποιαδήποτε τιμή.

10.4 Λοιποί Όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle», που αφορά στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, καθώς και μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τη διάρκεια αυτού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Επίσης, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον παρόντα Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή/και να τροποποιεί τα δώρα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν τροποποιήσεις των όρων θα είναι διαθέσιμες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle» που αφορά στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ενώ από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από τον νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά από την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού. Επίσης, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των δώρων, κάθε υποχρέωση της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ παύει να υφίσταται. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, τυχόν προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ τηλεφωνικά στο 2130188800 ή μέσω email στο contact@korres.com.

11.0

Όροι διαγωνισμού Yoghurt routine

Η εταιρεία «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (διακριτικός τίτλος: «ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ») που έχει έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Δροσίνη 3 & Τατοϊου, Τ.Κ. 14452 (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ») διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με έπαθλο (1) μια ρουτίνα περιποίησης προσώπου, αξίας 64,70€ της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν (5) πέντε νικητές/νικήτριες και (5) πέντε αναπληρωματικοί.

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle» της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (εφεξής η «Ιστοσελίδα» και η «Εφαρμογή»), στην οποία θα αναρτηθούν και οι παρόντες Όροι. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή.

11.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό – Διάρκεια Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι χρήστες της εφαρμογής KORRES Circle, οι οποίοι πραγματοποιήσαν την εγγραφή τους στην εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα μετά την 21/5/2024. Οι χρήστες πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, να είναι χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, καθώς και οι συνεργάτες της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι οποίοι συνδέονται με αυτήν είτε με σχέση παροχής υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας, καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού των ανωτέρω προσώπων. Ως ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 10/6/2024 και ώρα 11:59 μ.μ (εφεξής η «Διάρκεια»). Συμμετοχή στο Διαγωνισμό μετά τη λήξη της Διάρκειας δεν είναι δυνατή.

11.2 Τρόπος Απόκτησης Δικαιώματος Συμμετοχής

Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας https://www.korres.com aκαι της Εφαρμογής «KORRES Circle» που έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν, θα πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για τον σκοπό της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής στον Διαγωνισμό και μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα (1) δώρο. Δεν θα ληφθούν υπόψη πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.

11.3 Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών – Δώρα

Οι νικητές του Διαγωνισμού αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με βάση το ηλεκτρονικό εργαλείο random.org, εξασφαλίζοντας τη μη ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, στην έδρα της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Οι συμμετοχές θα είναι ενεργές μέχρι τις 11:59 μ.μ 10/6/2024 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα από τη λήξη του Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημέρα και ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Οι νικητές/-τριες του Διαγωνισμού θα κερδίσουν μια ρουτίνα περιποίησης KORRES:

1. Ελληνικό Γιαούρτι Αφρώδης κρέμα καθαρισμού 150ml
2. Ελληνικό Γιαούρτι Serum Προσώπου με προβιοτικά 30ml
3. Γιαούρτι Αντηλιακή Κρέμα Προσώπου SPF 50 50ml

Οι νικητές/-τριες θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κλπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Τα δώρα του διαγωνισμού, θα σταλούν στους νικητές είτε μέσω courier, με επιμέλεια και δαπάνη της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, είτε μέσω παραλαβής από το επιλεγμένο φυσικό κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές είτε αρνηθεί το δώρο, είτε δεν αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, είτε παραλείψει να το παραλάβει, είτε διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη για οποιονδήποτε λόγο, είτε σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής του από την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των νικητών, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά της κλήρωσης και σε περίπτωση που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ.. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα ή σε άλλα δώρα ή προϊόντα, σε οποιαδήποτε τιμή.

11.4 Λοιποί Όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle», που αφορά στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, καθώς και μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τη διάρκεια αυτού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Επίσης, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον παρόντα Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή/και να τροποποιεί τα δώρα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν τροποποιήσεις των όρων θα είναι διαθέσιμες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle» που αφορά στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ενώ από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από τον νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά από την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού. Επίσης, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των δώρων, κάθε υποχρέωση της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ παύει να υφίσταται. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, τυχόν προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ τηλεφωνικά στο 2130188800 ή μέσω email στο contact@korres.com.

12.0

Όροι διαγωνισμού Spring Treat Offer

Η εταιρεία «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (διακριτικός τίτλος: «ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ») που έχει έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Δροσίνη 3 & Τατοϊου, Τ.Κ. 14452 (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ») διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με έπαθλο (1) μια θεραπεία προσώπου ή σώματος στο I-SPA/InterContinental Athens αξίας έως 150,00€ με ηλεκτρονικές αγορές €65+ σε προϊόντα περιποίησης προσώπου. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν αναδειχθούν (3) τρεις νικητές/νικήτριες και (3) τρεις αναπληρωματικοί.

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle» της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (εφεξής η «Ιστοσελίδα» και η «Εφαρμογή»), στην οποία θα αναρτηθούν και οι παρόντες Όροι. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή.

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό – Διάρκεια Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι χρήστες της εφαρμογής KORRES Circle, οι οποίοι πραγματοποιήσαν ηλεκτρονικές αγορές €65+ σε προϊόντα περιποίησης προσώπου από τις 15/3/2024. Οι χρήστες πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, να είναι χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, καθώς και οι συνεργάτες της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι οποίοι συνδέονται με αυτήν είτε με σχέση παροχής υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας, καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού των ανωτέρω προσώπων. Ως ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 8/4/2024 και ώρα 11:59 μ.μ (εφεξής η «Διάρκεια»). Συμμετοχή στο Διαγωνισμό μετά τη λήξη της Διάρκειας δεν είναι δυνατή.

12.2 Τρόπος Απόκτησης Δικαιώματος Συμμετοχής

Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας https://www.korres.com aκαι της Εφαρμογής «KORRES Circle» που έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν, θα πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για τον σκοπό της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής στον Διαγωνισμό και μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα (1) δώρο. Δεν θα ληφθούν υπόψη πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.

12.3 Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών – Δώρα

Οι νικητές του Διαγωνισμού αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με βάση το ηλεκτρονικό εργαλείο random.org, εξασφαλίζοντας τη μη ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, στην έδρα της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Οι συμμετοχές θα είναι ενεργές μέχρι τις 11:59 μ.μ 8/4/2024 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα από τη λήξη του Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημέρα και ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Οι νικητές/-τριες του Διαγωνισμού θα κερδίσουν (1) μια θεραπεία προσώπου ή σώματος στο I-SPA/InterContinental Athens αξίας 150,00€

Οι νικητές/-τριες θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κλπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Τα δώρα του διαγωνισμού, θα σταλούν στους νικητές είτε μέσω courier, με επιμέλεια και δαπάνη της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, είτε μέσω παραλαβής από το επιλεγμένο φυσικό κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές είτε αρνηθεί το δώρο, είτε δεν αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, είτε παραλείψει να το παραλάβει, είτε διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη για οποιονδήποτε λόγο, είτε σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής του από την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των νικητών, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά της κλήρωσης και σε περίπτωση που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ.. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα ή σε άλλα δώρα ή προϊόντα, σε οποιαδήποτε τιμή.

12.4 Λοιποί Όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle», που αφορά στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, καθώς και μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τη διάρκεια αυτού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Επίσης, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον παρόντα Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή/και να τροποποιεί τα δώρα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν τροποποιήσεις των όρων θα είναι διαθέσιμες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα https://www.korres.com και την εφαρμογή «KORRES Circle» που αφορά στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ενώ από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από τον νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά από την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού. Επίσης, η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των δώρων, κάθε υποχρέωση της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ παύει να υφίσταται. Η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, τυχόν προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ τηλεφωνικά στο 2130188800 ή μέσω email στο contact@korres.com.

close button location icon

verified icon

Ελληνικά
attention icon

Important!

If you continue with the redemption of this gift, you will lose all progress and products added to your cart.

Are you sure you want to redeem now?