Ενημέρωση απορρήτου σχετικά με προσλήψεις

Η ΚΟΡΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ («Εμείς») δεσμεύομαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητο των δεδομένων σας. Η παρούσα ενημέρωση απορρήτου (μαζί με άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν) καθορίζει τη βάση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή που παρέχετε σε εμάς, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσληψης. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR») η ΚΟΡΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ είναι ο Υπέυθυνος επεξεργασίας και κατά περίπτωση ο Εκτελών την επεξεργασία για τρίτους συνεργάτες μας.

Χρησιμοποιούμε τη Workable, μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχεται από την Workable Software Limited, για να βοηθήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης. Χρησιμοποιούμε τη Workable για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ως Εκτελούσα επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους μας. Η Workable έχει δικαίωμα μόνο να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από εμάς, οι παρούσες προβλέψεις απορρήτου θα ισχύουν για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παράλληλα με την Πολιτική απορρήτου που σας έχει παρασχεθεί ξεχωριστά ή διατίθεται στον ιστότοπό μας.

Όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας μέσω της εφαρμογής σε έναν ιστότοπο εργασίας ή παρόμοιου διαδικτυακού παρόχου υπηρεσιών ("Συνεργάτης"), θα πρέπει να σημειώσετε ότι ο σχετικός Συνεργάτης μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορεί επίσης να συλλέξει δεδομένα από εμάς σχετικά με την πρόοδο της αίτησής σας. Οποιαδήποτε χρήση από τον Συνεργάτη των δεδομένων σας θα είναι σύμφωνη με τη Πολιτική απορρήτου του Συνεργάτη.

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κάποιους ή όλους τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών από εσάς:

 1. • Πληροφορίες που παρέχετε όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται μέσω διαδικτυακού ιστότοπου εργασίας, μέσω email, αυτοπροσώπως σε συνεντεύξεις ή / και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
 2. • Συγκεκριμένα, Επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, προσόντα, εμπειρία, πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό εργασίας σας, εμπειρία, δεξιότητες που μας κοινοποιείτε, καθώς και το βίντεό σας σε περίπτωση που διεξάγετε τη συνέντευξή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Συνέντευξη βίντεο.
 3. • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας.
 4. • Ένα αρχείο της προόδου σας μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας πρόσληψης που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε.
 5. • Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο της Workable, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων κίνησης, δεδομένων τοποθεσίας, ιστολογίων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, του ιστότοπου που σας παραπέμπει στον ιστότοπο της Workable και των πηγών στις οποίες έχετε πρόσβαση.

Οι πληροφορίες σας

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Η Workable μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε με άλλες διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για εσάς που έχετε δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο - αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πηγές όπως το LinkedIn και άλλα προφίλ κοινωνικών δικτύων.

Η τεχνολογία της Workable μας επιτρέπει να αναζητάμε διάφορες βάσεις δεδομένων - ορισμένες διαθέσιμες στο κοινό και άλλες όχι, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σας), για να βρούμε πιθανούς υποψήφιους για να συμπληρώσουν τις θέσεις εργασίας μας. Σε περίπτωση που σας βρούμε με αυτόν τον τρόπο Θα λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από αυτές τις πηγές.

Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτο μέρος που σας προτείνει ως υποψήφιο για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για την επιχείρησή μας γενικότερα.

Χρήση των δεδομένων σας

Νόμιμη βάση για επεξεργασία

Βασιζόμαστε στο γεγονός ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη, κατόπιν αιτήματός σας ως υποκείμενο των δεδομένων, πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας με εμάς ή κάποιο συνεργάτη μας ή στο έννομο συμφέρον της εταιρείας μας, δηλαδή την πρόσληψη προσωπικού για την επιχείρησή μας, ως τη νόμιμη βάση μέσω της οποίας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν υποβάλλετε αίτηση για μία θέση εργασίας μέσω της εφαρμογής Indeed Apply, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας, η οποία δίνεται ελεύθερα από εσάς κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ώστε να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Ιndeed βάσει της παρακάτω διαδικασίας.

Σκοποί επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. • Προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή σας σχετικά με μία θέση εργασίας που έχετε κάνει υποβολή
 2. • Προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή σας σε σχέση με μία άλλη θέση εργασίας
 3. • Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
 4. • Προκειμένου να βελτιώσουμε τυχόν πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς σε σχέση με πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτους παρόχους δεδομένων.
 5. • Προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων εργασίας
 6. • Προκειμένου να βοηθήσουμε τους παρόχους υπηρεσιών μας (όπως το Workable και τους εκτελούντες επεξεργασία και τους παρόχους δεδομένων της) και τους

Συνεργάτες μας (όπως οι ιστοσελίδες ευρέσεως εργασίας μέσω των οποίων ενδέχεται να έχετε υποβάλει αίτηση) να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων / καταχώρηση προφίλ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία της Workable για να επιλέξουμε κατάλληλους υποψήφιους προκειμένου να εξετάσουμε βάσει κριτηρίων που προσδιορίζονται ρητά από εμάς ή τυπικά σε σχέση με τη προσφερόμενη θέση εργασίας. Η διαδικασία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων είναι αυτόματη, ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από το προσωπικό μας.

Παραχώρηση των πληροφοριών σας

Όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένης της Workable, η οποία τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας ή όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Όταν υποβάλλετε αίτηση για μία θέση εργασίας μέσω της εφαρμογής Indeed Apply, και εφόσον έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας στη παραχώρηση των δεδομένων σας, θα παραχωρήσουμε στην Ιndeed ορισμένα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε, τα οποία περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την Indeed για την ταυτοποίησή σας, αλλά και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό που έχετε σημειώσει μέσω της διαδικασίας πρόσληψής μας για τη σχετική θέση εργασίας, καθώς και απτές, άυλες, οπτικές, ηλεκτρονικές, υφιστάμενες ή μελλοντικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς, όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που αφορούν την ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ως υποψήφιο για μία θέση εργασίας (συλλογικά «Δεδομένων διάθεσης»). Η Πολιτική απορρήτου της Indeed σχετικά με τη χρήση των Δεδομένων Διάθεσης από την Indeed είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Indeed.

Όταν υποβάλλετε αίτηση για μία θέση εργασίας μέσω κάποιου άλλου παρόχου υπηρεσιών, ενδέχεται να του παραχωρήσουμε δεδομένα παρόμοια με τα Δεδομένα Διάθεσης που καθορίζονται παραπάνω. Ο πάροχος υπηρεσιών με τη σειρά του θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και ως εκ τούτου υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία αναφορικά με τη χρήση των δεδομένων μετά τη διαβίβασή τους από εμάς.

Πως αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένων μέτρων αποτροπής απώλειας προσωπικών δεδομένων, ή χρήσης τους μέσω μη εξουσιοδοτημένων τρόπων. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όσους είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν. Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας, θα το πράξουν αποκλειστικά με κατάλληλο τρόπο και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε επίσης διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Θα σας ειδοποιήσουμε καθώς και κάθε σχετική αρχή για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον είμαστε νομικά υπόχρεοι να το πράξουμε.

Δυστυχώς, η διάθεση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο θα πράξουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου και ως εκ τούτου η διάθεσή των πληροφοριών γίνεται με δική σας ευθύνη.

Που αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα δικά μας συστήματα που βρίσκονται στην Αθήνα, Ελλάδα.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε μέσω των υπηρεσιών της Workable μπορούν να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε περιοχή εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μπορεί επίσης να επεξεργάζονται από προσωπικό μας που βρίσκεται εκτός ΕΟΧ ή από προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση των παραγγελιών σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Καταχωρώντας τα δεδομένα σας, συναινείτε σε αυτή τη μεταφορά, την αποθήκευση ή επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα στο i) προσωπικό της Workable στις ΗΠΑ ή ii) μπορεί να αποθηκεύονται από τον πάροχο υπηρεσιών που φιλοξενεί την Workable σε επεξεργαστές στις ΗΠΑ αλλά και στην ΕΕ. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν τους ίδιους νόμους για την προστασία δεδομένων όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο ΕΟΧ. Mεταξύ της Workable Software Limited και των υπεράκτιων εταιρειών του ομίλου της καθώς και μεταξύ της Workable Software Limited και κάθε εκτελούντα επεξεργασίας δεδομένων έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω συμφωνίες με τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσουν στη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και να σας παρέχουν επανορθώσεις στην περίπτωση κατάχρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Εφόσον επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (δείτε στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω). Διαφορετικά, δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή του ΕΟΧ ή σε οποιονδήποτε οργανισμό (ή σε δευτερεύοντες φορείς) που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή έχει συσταθεί βάσει οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών.

Διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρήσουμε όλα τα δεδομένα για 24 μήνες

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγραφούν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις

 1. • Διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας από εσάς (ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο από εσάς), ή
 2. • Μετά από γραπτό αίτημά σας ( ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο από εσάς)

Τα δικαιώματά σας

Βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων έχετε σημαντικά δικαιώματα. Συνοπτικά, αυτά περιλαμβάνουν:

 1. • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και σε άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες όπως προβλέπει η παρούσα ενημέρωση απορρήτου.
 2. • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβειών στις πληροφορίες που κατέχουμε
 3. • Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις
 4. • Δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε παράσχει, σε κατάλληλη μορφή και διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε τρίτα μέρη
 5. • Δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς
 6. • Δικαίωμα εναντίωσης σε αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα και παράγουν έννομα αποτελέσματα που σας επηρεάζουν ουσιωδώς
 7. • Δικαίωμα εναντίωσης σε συνεχή επεξεργασία δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις
 8. • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας δείτε την ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. https://www.dpa.gr/

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε:

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται παρακάτω

Παράσχετε μας πληροφορίες ταυτοποίησης

Παράσχετέ μας αποδεικτικό της ταυτότητας και της διεύθυνσής σας

Γνωστοποιήστε μας ποιες πληροφορίες αφορούν το αίτημά σας

Πως να υποβάλλετε ένα αίτημα

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε αίτημα ή ζήτημα που σας απασχολεί σχετικά με την χρήση των πληροφοριών σας

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να καταθέσετε παράπονα στην εποπτική αρχή, συγκεκριμένα στην ΕΕ (ή στον ΕΟΧ) στο κράτος που εργάζεστε, που μόνιμα κατοικείτε ή όπου έχει λάβει χώρα πιθανή παραβίαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο https://www.dpa.gr/ ή στο τηλέφωνο +30-210 6475600.

Όλες οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου πρέπει να απευθύνονται στο privacy@korres.com

Εγγραφή στο Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο newsletter

Σας ευχαριστούμε! Είμαστε χαρούμενοι που γίνατε συνδρομητής μας. Σας έχουμε στείλει ένα σύνδεσμο στο email που μας δώσατε. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να πιστοποιήσουμε το email σας και να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης Δες Όρους και Συνθήκες.